Greška
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Masaa

PDF Štampa El. pošta
CELULIT je zapaljenje vezivnog tkiva, pojavljuje se otok, lokalna temperatura (crvneilo ali nema bola) i celularni infiltrat panikulopatija. To su pihtijaste promene za vezivno tkivo. Vezivno tkivo ima gradivnzu ulogu, daje figuru telu, (te?nost, limfa, krvni sudovi).

Izme?u mreastih struktura je masna ?elija. Zatitni omota? uvla?i masnu ?eliju H2O + tetne toksine i tako nastaju problemi u fiziolokoj razmeni materije. Ima tendenciju irenja i zauzima ve?i ili manji deo tela. Ima ga najvie na butinama, bedrima i sedalnom delu oko kolena, na lisnom delu nogu, na stomaku, na donjem delu le?a, me?ulopati?nom delu le?a, zadnja loa, nadlaktice i oko glenjeva.

Celulit se moe javiti u tri oblika:
 • mekani celulit
 • tvrdi celulit
 • kombinacija prethodna dva
Masaa nogu i stopala        Relax masaa celog tela
 
Mekani oblik celulita sa?injen je iz sitnih kapsula raspore?enim po ?itavom delu tela,odizanjem koe se vide  ispup?enja i udubljenja. Koa iznad celulita slabije je ishranjena, smanjen je kolagen i elastin to uslovljava opadanje zategnutosti koe. Zbog smanjene vlanosti koa dobija izgled kore od pomorande. ?esto se pojavljuju ispucali kapilari na koi. Opadanje tonusa povla?i i opadanje mii?a. Ukoliko se koli?ina celulita pove?a postoji neprijatan izgled ( talasanje potkonog tkiva).

Tvrdi celulit se javlja kod osoba koje su se bavile sportom ili nekom drugom fizi?kom aktivno?u. Celulit je lociran na ve?im povrinama tela. Veli?ina celulita uti?e na zadravanje cirkulacije u donjem delu tela i proirenim venama.

Celulit se le?i operativno ( plasti?na hirurgija, kori?enjem specijalne metode liposukcije) i konzervativno a to obuhvata selde?e metode:
 • uspostavljanje pravilno higijensko-dijetetskog reima
 • pravilno uspostavljanje detoksikacije organizma
 • uklju?enje antistresnog programa
 • fizi?ko angaovanje tela
Celulit nije samo privilegija punijih ena. On se javlja i kod osoba ?ija je telesna teina normalna. Vano je istaknuti da dijeta protiv celulita nije dijeta za mravljenje, zato je odavno poznato da se moe izgubiti masna naslaga a celulit i dalje ostati. Glad u ovom slu?aju je nekorisna i nepotrebna. Prehrana i dijeta kod celulita je jednostavna a sastoji se u:
 • osetnom smanjenju svih vrsta masno?a u korist krtog mesa, ribe, povr?a
 • osetnom smanjenju e?era i uglenjih hidrata ?ija upotreba mora biti ograni?ena
 • osetnom smanjenju alkohola koji treba svesti  na miminalnu koli?inu ( skoro ga ne konzumirati)
 • uzimanju vode u velikoj koli?ini, kojoj moemo dodati jabukovo sir?e, a ?injenica da lekari propisuju u isto vreme i diuretike, ne zna?i da vodu treba isterati iz tela i telo liiti vode, ve? se pospeuje njegovo ispiranje.
Masaa lica