Start Solarijum
Greška
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Solarijum

PDF Štampa El. pošta


POTVR?ENO U SVETSKOM INSTITUTU ZA ZDRAVLJE

Unapre?uje fazmenu mineralnih materija
Stimulie fotosintezu provitamina D u koi i deluje antirahiti?no
Poboljava ekonomiku disanja
Stimulativno deluje na razvoj crvenih krvnih zrnaca
Intenzivira transport kiseonika u ?elijama
Ima pozitivan uticaj na vegetativni nervni sistem
Stimulie imunitet organizma
Terapija solarijumom uspeno se primenjuje kod nekih konih bolesti (psorijaza)
Izvanredno kozmeti?ko dejstvo, koje ima pozitivan psiholoko socijalni uticaj na li?nost
Milionima godina, sunce je simbol ivota, toplote, energije i svetla. To je ?injenica i danas. Drevne kulture su znale za zdravu snagu sunca i koristile su ga u terapeutske svrhe. Stari Grci su znali da iskoriste snagu sunca. Romani su gradili solarne sisteme za grejanje na svojim ku?ama da bi koristili toplotu sunca. Danas je sun?anje postiglo veliku popularnost iz mnogo razloga pa kao i dodatni kozmeti?ki efekat. Ovi biopozitivni efekti sadre zatitu od prekomernog sunca, relaksaciju, bolju formu i zdravlje.

RAZLIKA IZME?U SUN?ANJA NA PLAI I SUN?ANJA U SOLARIJUMIMA

Moderna oprema za sun?anje je razli?ita od prirodnog Sunca.UVA i UVB zraci u lampama za sun?anje su mnogo zdraviji od prirodnog sunca.  U lampama za sun?anje UVA zraci koji su neophodni za crnjenje, su pove?ani a UVB od kojih se gori su umanjeni. Ja?ina sun?anja zavisi od tipa lampi koje se koriste i duine ( vremena) sun?anja. Prednost kori?enja UV lampi je pre svega u tome to moete kontrolisati koli?inu UVA svetlosti u zavisnosti od Vaeg tipa koe.

DA IZGLEDATE BOLJE

Ljudi sa tamnijim tenom izgledaju uspenije, dinami?nije, atraktivnije i zdravije. Kada izgledate dobro imate bolje miljenje o sebi. Uv svetlost donosi bolji izgled i ima blagotvorno dejstvo za vau kou. Vaa koa dobija vie kiseonika; ne?isto?e se skrivaju i smanjuju. Pocrnela koa je najbolja zatita od jakog sunca. Kada idete na odmor, more, planinu, rizikujete pregorevanje koe, ?ak i ako koristiti neku od zatitnih krema koje su danas dostigle faktor i do 40. Svetla koa zahteva vreme prilago?avanja UV zracima. Preporu?ljivo je paljivo i kontrolisano izlaganje UV zracima i pove?anje vremena sun?anja u toku nekoliko nedelja. Na ovaj na?in nanosi se tanak sloj boje na kou i podsti?u se prirodni procesi zatite koe. Ovakvo suna?anje moe zaista podi?i Va prirodni faktor zatite i do 40. Jednom kada postignete substencijalni ten, moete bez brige provesti svoj godinji odmor na suncu. Paljivo, blago i kontrolisano sun?anje moe ponekad smanjiti ili sasvim eliminisati alergije na sunce.

 
OSTALI POZITIVNI EFEKTI
  • Pove?anje fizi?ke performanse
  • Pove?anje otpornosti organizma
  • Poboljanje cirkulacije krvi
  • Vie kiseonika tkivima
  • Pozitivni mineralni metabolizam uzrokovan pove?anjem zaliha kalcijuma
  • Zatita od oboljenja kostiju, osteomalacije i osteoporoze
  • Ovi pozitivni efekti se mogu pripisati sintezi vitamina D3 koji se stvara u procesu crnjenja. ?ak i male doze UVB svetlosti pomau sintezu vitamina D3.

ZAPAMTITE:
Uvek skinite nakit, minku, ostalu kozmetiku pa i parfem. Nemojte nikada koristiti losione za sun?anje osim specijalnih losiona koji se koriste isklju?ivo za solarijume. Posle sun?anja koristite losione za posle sun?anja. Ti losioni hlade kou i daju joj potrebne sastojke.