Start ULTRAZVUK
Greška
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Ultrazvuk

PDF Štampa El. pošta
ULTRAZVUK - Prirodna mo? ultrazvuka u tkivima zavisi od njegove frekvencije. Prolaze?i kroz razli?ite akusti?ne sredine deo ultrazvu?ne energije se apsorbuje i pretvara u toplotu.

Apsorpcija zavisi od frekvencije i toplotne provodljivosti sredine tj. tkiva. Ukoliko je frekvencija ve?a utoliko je ve?a i apsorpcija toplote u tkivima pa je dubina prodiranja manja i obratno. Primenom frekvencije od 800KHz dubina prodiranja iznosi 7cm, od 1000KHz ( 1MHz) iznosi 6cm, a od 3MHz iznosi 2cm. Prema toakda je potreban dublji efekat primenjuje se frekvencija od 1MHz, a za povrinsko dejstvo frekvencija od 3MHz.

Kroz tkivo kao i kroz ostale sredine ultrazvuk se prostire u vidu skunjavanja (faza kompresije) i razre?ivanja ( faza diletacije) pri ?emu se stvara naizmeni?no ultrazvu?ni pritisak ?ija frekvencija odgovara frekvenciji ultrazvuka.

Zavisno od tehnika rada osobu pripremamo u odgovaraju?i relaksiraju?i poloaj. Za labilnu direktnu metodu lee?i poloaj na leaju ili sede?i na hoklici sa podmeta?ima za relaksaciju glave i ramenog pojasa. Oslob?amo deo tela koji se tretira a zatim celu povrinu premaemo tankim slojem kontaktnom supstancom.

Poto se ultrazvuk ne percipira osobi moramo objasniti da za vreme amplikacije treba da oseti samo mehani?ki pritisak ultrazvuka glave, koji ne treba da bude intenzivan a tako?e i da efekat nije toplotni i da ne sme da ose?a intenzivnu toplotu, ve? da se radi o dubinskoj mikromasai tkiva.

Ultrazvuk se u naem salonu efikasno koristi i daje uspene rezultate u skidanju celulita, a moe se koristiti i u terapijske svrhe.